Disclaimer

Algemeen

Sedero (Kamer van Koophandel 37139437), hierna te noemen Sedero, verleent u hierbij toegang tot https://www.sedero-online.nl en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Sedero behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op https://www.sedero-online.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Sedero.

Beperkte aansprakelijkheid

De op https://www.sedero-online.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sedero.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sedero. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sedero, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van https://www.sedero-online.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.Bedrijf
Gebruiker
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten?